Sverigedemokraterna i Hörby | Sverigedemokraterna i Hörby

Sverigedemokraterna Hörby

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Hörby

Varmt välkomna till vår förening.

Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Johan Ohlin

Ordförande SD Hörby

Skicka e-post till mig

 • VIKTIGT KLARGÖRANDE

  Av webhorby den 22 februari, 2020
  0
  0

  Innan vi går in mer i detalj på allt vill vi i SD och M först klargöra följande:

  Vi har INGET emot facken eller de fackliga representanterna. Vi står upp för den svenska modellen. Vad vi däremot å det starkaste vänder oss mot är att facken är politiserade! Vi anser att facken måste vara opolitiska och arbeta för ALLA medlemmarnas bästa utan politisk agenda.

  ’Varför är det så många chefer som lämnar Hörby kommun?’, ’Hur många har ni köpt ut och varför?’, ’Vad händer med facken?’, ’Hur ställer ni er till uttalandet som SSR gör om Hörby kommun?’, ’Anser ni verkligen att facken inte har rätt att demonstrera?’, ’Hur mår tjänstemännen och medarbetarna i kommunen egentligen?’, ’Vem vill jobba i en sådan kommun som Hörby efter allt som sägs och skrivs?’, ’Varför håller ni inte vad ni lovar vad gäller VD-avtalen?’, ’Hur kan ni tolerera att kommundirektören har en ”fallskärm” från Åstorps kommun samtidigt som hon får lön från Hörby kommun?’, ’Har rekryteringen av HR-chefen med flera verkligen gått rätt till?’, ’Varför gör ni besparingar istället för att höja skatten?’, ’Hur ska ni rätta upp kommunens ekonomi?’. Detta är några av alla de frågor som vi får till oss som vi nu vill bemöta en gång för alla.

  Varför är det så många chefer som lämnar Hörby kommun?

  Sedan Sverigedemokraterna tog över styret i Hörby kommun, och sedermera även Moderaterna, var vi från första dag tydliga med att kommunens organisation behöver ses över. Dels för att ekonomin av det tidigare styret var körd i botten (t.ex. har kommunens kreditvärdighet försämrats väsentligt p.g.a. tidigare styres oaktsamhet med ekonomin, vilket starkt begränsar kommunens expansionsmöjligheter idag!) och dels för att vi ser att styrning och processer inom vissa områden utförs på ett ineffektivt sätt. Vi vill ta bort tre utav fyra förvaltningar för att skapa synergieffekter och enklare och snabbare beslutsvägar och implementeringsmöjligheter. Då är det helt naturligt att förvaltningscheferna ser sig om efter ett nytt jobb. Hade inte ni också letat efter en ny arbetsplats om ni visste att ni inom en snar framtid inte ha er arbetsplats kvar med den titel och ansvarsområden som innan? Vi anser att det är fullt normalt och inte konstigt under dessa omständigheter att förvaltningscheferna självmant, utan förfrågan varken från kommunledning eller politiker, har sagt upp sig och gått till andra jobb.

  Vi vet att kommunens anställda gör ett fantastiskt jobb. Styrdokument beslutade av tidigare styren har mycket till övers att önska och måste ändras från grunden för att personalen ska kunna arbeta utifrån sin fulla potential och för kommunens medborgares bästa.

  Hur många har ni köpt ut och varför?

  Den enda chef som benämns ”köpts ut” är ekonomichefen Robert Odeberger. Det var en överenskommelse mellan honom och kommunen att det var bättre att gå skilda vägar. Han hade sedan tidigare ett VD-avtal när han satt som VD på HBAB men detta kontrakt upphörde i samma stund som Robert lämnade uppdraget. Parallellt hade han ett sedvanligt anställningskontrakt med ett chefsavtal som bilaga. Detta skrevs för över elva år sedan och gav Robert den sk ”fallskärmen” som vissa media har valt att benämna det.

  Övriga personer som har lämnat Hörby kommun under nuvarande styre och samtidigt fått någon typ av betalning är fyra andra personer. Även dessa personer har kommit överens med kommunen att det är bättre att de lämnar av olika anledningar. T.ex. har en person lämnat då denna arbetsuppgift inte längre behövs i kommunen då vi har skrivit nya samarbetsavtal gällande upphandlingar med bl.a. Östra Göinge.

  Vad händer med facken?

  Vad gäller tre fackföreningars anmälan enligt kap 6, paragraf 6 a Arbetsmiljölagen (66A-anmälan) så vill vi först och främst vara mycket tydliga med att vi tar denna anmälan på yttersta allvar. En god arbetsmiljö är för oss en prioriterad fråga. Vi vill också vara tydliga med att kommunen inte har fått in några anmälningar om kränkning.

  Så fort anmälan inkom gick maskineriet igång och HR-avdelningen har skött allting enligt gällande regelverk. Svar på anmälan skickades ut till de fackliga representanterna torsdagen den 13de, en dag innan deadline. Fredagen den 14de hölls sedan ett möte mellan de fackliga representanterna och HR-avdelningen där man kom överens om att de fackliga representanterna i lugn och ro skulle läsa igenom och se över svaret och om de sedan hade frågor eller kommentarer återkomma för ett möte och samtal. Istället för att återuppta kontakten och samtalet med HR-avdelningen skickade facken istället in anmälan till Arbetsmiljöverket direkt på måndagen den 17de utan att vara öppna med detta till kommunledningen. Ett av huvudargumenten som användes av de fackliga representanterna för att agera på detta sätt var för att det inte fanns en tydlig tid- och handlingsplan med i svaret. Kommunen hade skrivit i svaret att de tagit kontakt med en extern neutral part som ska utreda hela situationen och som också ska ta fram just tid- och handlingsplan!

  Detta kan uppfattas som att de fackliga representanterna inte har samma intresse som kommunen att hitta en lösning tillsammans med alla inblandade parter. Återigen, vi önskar goda relationer med fackföreningarna, och vår dörr är öppen för en konstruktiv dialog för alla medarbetares och kommunens bästa.

  Hur ställer ni er till uttalandet som fackförbundet SSR (Akademikerförbundet) gör om Hörby kommun?’

  SSR sätter mot Hörby in det riktigt ”tunga artilleriet” vilket vi inte kan tyda som någonting annat än att deras sakargument fullständigt saknar grund.

  Om SSR verkligen tror att det är SD-Hörby som är ansvarig för att medlemmarna idag flyr facken undrar vi var deras verklighetsuppfattning har tagit vägen? Som vi skrev högst upp:

  Vi har INGET emot facken eller de fackliga representanterna. Vi står upp för den svenska modellen. Vad vi däremot å det starkaste vänder oss mot är att de är politiserade! Vi anser att facken måste vara opolitiska och arbeta för medlemmarnas bästa utan politisk agenda.

  Vi har ingen som helst vilja att tysta eller förbjuda som SSR skriver. Tvärtom! Istället ser vi gärna att facken står upp för ALLA sina medlemmar och inte bara de som facken själva anser väljer rätt parti.

  Anser ni verkligen att facken inte har rätt att demonstrera?

  Självklart har man i Sverige rätt att demonstrera. Detta är ett ytterst viktigt verktyg för att kunna stå upp för demokratin. Vi till och med välkomnar att medborgare i Sverige väljer att visa sitt politiska intresse och sina politiska åsikter genom att gå ut på gator och torg (och framför kommunhus).

  Hur mår tjänstemännen och medarbetarna i kommunen egentligen?

  Anställda i kommunen idag ifrågasätter vad som händer. De flesta känner inte alls igen sig i det som sker och mår snarare dåligt över att facken och media istället för att försöka hitta samarbeten och samtal försöker piska upp stämningen och beskylla andra för än det ena än det andra.

  Kommunledningen och politiken har fått till oss att en del fackliga medlemmar skriftligen har tagit kontakt med sina fackliga representanter och talat om hur de upplever och mår i denna situation som uppstått.

  I det stora hela är de flesta positivt inställda till det absolut nödvändiga förändringsarbetet som pågår och vi är många som med styrka och energi arbetar för kommunens och dess medborgares bästa.

  Vem vill jobba i en sådan kommun som Hörby efter allt som sägs och skrivs?

  Varje dag får vi in spontanansökningar av personer som är mycket intresserade av att börja arbeta i eller på annat sätt stötta kommunen. Vi ser med tillförsikt fram emot att alla positioner tillsättas med rätt person med rätt kompetens på rätt plats.

  Vakanser som ska återbesättas har redan tillsatts genom tillfälligt förordnade eller nyanställning. Vissa poster lämnas vakanta då vi i organisationsförändringsprojektet ser över om dessa behövs eller ska förändras i framtiden.

  Varför håller ni inte vad ni lovar vad gäller VD-avtalen?

  Skånska Dagbladet skrev att kommunalrådet lovat att inga fler avtal med fallskärmar ska skrivas i Hörby kommun. Vad som sades i intervjun var att anställda i kommunen ska ha sedvanliga anställningsvillkor utan chefsavtal som bilaga. Dock har det aldrig lovats att personer som innehar positionen som kommundirektör inte kommer att ha någon typ av avgångsvederlag. Då kommundirektören inte går under LAS (Lagen om anställningsskydd) är det brukligt att det skrivs ett chefs-avtal med kommundirektörer. Precis som andra LAS-anställda har flera månaders uppsägningstid (beroende på hur länge de jobbat i kommunen) har även kommundirektörer rätt till ett anställningsskydd.

  Hur kan ni tolerera att kommundirektören har en ”fallskärm” från Åstorps kommun samtidigt som hon får lön från Hörby kommun?

  Hörby kommun har ingenting med kommundirektörens uppgörelse med Åstorps kommun att göra. Detta är en överenskommelse mellan kommundirektören och den politiska kommunledningen i Åstorp. Detta inte inkomst för utfört arbete utan ett skadestånd från Åstorps kommun till kommundirektören.

  Självklart ska en person som arbetar i Hörby kommun också ha lön för det arbete som personen gör.

  Har rekryteringen av HR-chefen med flera verkligen gått rätt till?

  Ja, rekryteringarna har gått rätt till. När det gäller tillsättning av en roll så utlyses positionen via (beroende på vilket jobb) olika jobbansöknings-kanaler. När ansökningstiden gått ut blir personer som verkar ha rätt kompetens och bakgrund inbjudna för intervjuer. För de högre chefspositionerna blir personerna ifråga intervjuade av tre olika grupper: närmsta blivande kollegor, fackliga representanter och politiskt förtroendevalda. Därefter tas referenser och till sist kommer man, förhoppningsvis inom alla tre grupper, överens om vem som ska anställas.

  Varför gör ni besparingar istället för att höja skatten?

  Som vi redan nämnt så ser vi att det finns stora möjligheter att effektivisera kommunen och genom att bland annat se över organisationen och därmed få synergieffekter. Vidare kommer vi att genomlysa och göra åtgärdsplaner gällande alla större kostnadsposter för att på så sätt sänka kommunens kostnader och därmed i förlängningen slippa höja skatten. På detta sätt kommer vi att kunna behålla och till och med förbättra kvaliteten på välfärdens kärnverksamhet. Vår strävan är även att utöka utbudet av samhällsnytta som kommer våra skattebetalare till godo. För att uppnå detta måste givetvis först allt ses över och tydligt prioriteras. Nu när vi har påbörjat detta omfattande arbete och gör en grundlig genomlysning av hela kommunen upptäcker vi fler och fler saker som helt enkelt är rent ut sagt oacceptabla. För att ge några små konkreta exempel:

  Ska vi verkligen tillåta att våra medborgare betala av sina dyrt förvärvade skattepengar till avställda lastbilar som dessutom har körförbud för att ingen i kommunen har kontroll på hur leasingavtalen är skrivna? Vi i SD och M anser att detta är fel och håller just nu på att ändra dessa processer.

  Ska vi verkligen låta våra medborgare betala med sina dyrt förvärvade skattepengar bio-gas-bilar som är två till tre gånger dyrare än dieselbilar för att Hörby ska vara i framkanten när det gäller ett fossilfritt Sverige? Vi i SD och M anser att det är mycket viktigare att våra skattemedel kommer våra äldre tillgodo än att de går upp i rök via ett avgasrör och därför ser vi nu över dessa beslut.

  Ska vi verkligen låta våra medborgare betala med sina dyrt förvärvade skattepengar för ineffektiv modersmålsundervisning där en lärare kör från Hörby ut till en av våra landsbygdsskolor för en elev under tjugo minuters lektionstid för att sen köra tillbaka till Hörby igen? Vi i SD och M anser att det är mycket viktigare att våra skattemedel kommer våra modersmålselever tillgodo på ett effektivt sätt där de har tid och möjlighet att ta till sig kunskap i lugn och ro istället för att känna stress över att ens hinna öppna boken på rätt sidan innan det är dags att avsluta lektionen igen.

  Ska vi verkligen låta våra medborgare betala med sina dyrt förvärvade skattepengar onödiga dyra hyror till externa aktörer när kommunen har fastigheter i sin ägo som står tomma och är outnyttjade och bara kostar pengar? Vi i SD och M anser att detta är fel och håller just nu på att se över hela fastighetsbeståndet för en långsiktig planering och omstrukturering.

  Ska vi verkligen låta våra medborgare betala med sina dyrt förvärvade skattepengar för hyresavtal som är skrivna mellan två externa aktörer men som kommunen ändå går in och betalar? Vi i SD och M anser att det är av största vikt att detta genast ändras och ansvariga hyrestagare själva får betala då dessa pengar kan gå till att anställa extra personal för våra ungdomar på glid.

  Detta är som sagt bara några mindre exempel från verkligheten, åtgärdslistan är redan och kommer att bli mycket längre allt eftersom arbetet med genomlysningen av kommunens kostnader fortskrider. Vårt fokus kommer att vara en mycket noggrann uppföljning av kommunens kostnader för att kunna prioritera välfärdens kärna!

  Hur ska ni rätta upp kommunens ekonomi?

  Huvudspåret är att förändra den ekonomiska styrningen till en modell som mer tar fokus på en frekvent uppföljning av faktiska kostnader, kostnadsutveckling, trender och faktiskt utförda prestationer (nyckeltal) jämfört med dagens mer traditionella budgetstyrning. Detta kommer bland annat att möjliggöra tidigare åtgärder och därmed kostnadssänkningar. Den modell som tillämpas idag riskerar bland annat att bli kostnadsdrivande då den styrmodellen exempelvis inte tillräckligt uppmärksammar de ekonomiskt ansvariga att fokusera på att sänka kommunens kostnader.

  Förändringen av fokus till faktiska utfall av kostnader gör det lättare att kunna följa skattekronorna och säkerställa att det verkligen går till de saker som är lagkrav, och därmed måste göras av kommunen, eller är beslutade av politiken som en prioriterad fråga. Man ska till exempel inte längre kunna förflytta skattemedel från en budget till en annan utan att det finns ett tydligt svar på frågan ”Varför?”.

  För det andra vill vi starta arbetet med en nollbasbudget för att genomlysa exakt var skattepengarna i kommunen idag tar vägen. Detta istället för att bara fortsätta med inkrementell budget vilket innebär att man höjer anslaget varje år med index och volym.

  Till sist vill vi återigen poängtera att vi vet att personalen på kommunen gör ett fantastiskt jobb. De måste ha goda förutsättningar för att allt deras arbeta ska komma våra medborgare till bästa gagn och det är just det som SD och M-styret just nu håller på att arbeta med dagligdags tillsammans med kommunledningsförvaltningen.

  Vi önskar härmed att vi alla kan gå tillbaka till att gemensamt fokusera på framtiden och att vi tillsammans jobbar för Hörby kommuns och dess medborgares bästa.

  @ media: SD och M kommer från och med nu att hänvisa till detta inlägg i debatten som pågår. Inbjudan till pressträff om gemensamma SD och M-handlingsprogrammet kommer att skickas ut inom de närmsta dagarna. Anmäl gärna redan nu ert intresse för pressträffen till receptionen@horby.se.

  Svar från Akademikerförbundet SSR:

  Vi välkomnar att Sverigedemokraterna och Moderaterna i Hörby så tydligt säger sig vilja stå upp för den svenska partsmodellen och inte har något emot facket. Det är i så fall en välkommen tillnyktring i jämförelse med det senaste halvårets systematiska motarbetande av facken i Hörby kommun. Vi välkomnar så klart också att man inte längre ifrågasätter demonstrationsrätten. Vi hoppas att detta inte bara är läpparnas bekännelser just nu när medborgarnas och medias dom är hård, utan att man även framgent håller fast vid grundläggande fackliga och demokratiska rättigheter.

  Vi vill gärna förtydliga att Akademikerförbundet SSR är partipolitiskt obundet, men tar tveklöst ställning i politiska frågor som rör våra medlemmar i deras anställningar och professioner. För oss är det en självklarhet i allt som rör generell välfärd, sociala trygghetssystem, anställningstrygghet, arbetsmarknadspolitik, arbetsmiljöfrågor, migrations- och utbildningspolitik och många andra strikt politiska frågor. Vi har ingen koppling till något politiskt parti och har aldrig haft det. Vi förutsätter att detta utspel, från SD och M, om att de inte tycker att vi ska vara politiska, inte är ett försök att få oss att inte ta ställning och driva opinion för något som är viktigt för våra medlemmar. Det skulle vara ett allvarligt ingrepp i föreningsfriheten.

  Vi har som förbund valt att reagera centralt för att så många av våra medlemmar som är anställda i Hörby kommun har vittnat om mobbning, kränkningar och trakasserier. Det har även andra fackförbunds medlemmar i Hörby vittnat om. Det är en självklarhet för ett fackförbund att slåss för sina medlemmar i sådana här situationer. När dessutom våra fackliga förtroendevalda blir utsatta och när grundläggande lagar och avtal på arbetsmarknaden rundas av arbetsgivaren, måste vi agera.

  När SD och M går ut i media och säger att inga kränkningar har skett avslöjar man tydligt att man inte tar medarbetarnas arbetsmiljö och vår anmälan till Arbetsmiljöverket på allvar. Det hoppas vi förändras när Arbetsmiljöverket gör sin inspektion på torsdag.

  Vi hoppas att de senaste dagarnas diskussion och mediala uppmärksamhet nu leder till att såväl den politiska, som den verkställande, ledningen i Hörby, framöver följer de lagar och regler vi har för hur arbetsmarknaden ska fungera, och inleder ett konstruktivt samarbete och samtalsklimat med sina fackliga motparter.

  Avslutningsvis vill vi bara informera, eftersom SD och M tror att vi förlorar medlemmar, att Akademikerförbundet SSR har en obruten medlemstillväxt sedan vi bildades, vilket nu är 61 år sedan, då vi var 300. Nu är vi närmare 73 000.

  Heike Erkers, ordförande, Akademikerförbundet SSR
  Lars Holmblad, direktör, Akademikerförbundet SSR

  Replik från Sverigedemokraterna Hörby:

  Tack för ert inlägg, Akademikerförbundet SSR, som vi gläder oss åt och ser som en invit till en lösningsinriktad dialog om arbetsmiljörelaterade frågor i Hörby kommun.

  Vi kan ha skilda ståndpunkter i vissa avseenden — men långtifrån alla — därför att vi har skilda roller i förhållande till samhällets helhet. Er uppgift är att tillvarata era medlemmars intressen; vår uppgift är att ta ansvar för ett samhälles helhet, dvs. ALLA intressen. Det finns ingenting som säger att dessa intressen måste stå i strid med varandra, men de sammanfaller inte. Kan vi bara sortera ut våra respektive roller mellan varandra är jag övertygad om, att vi kommer att kunna lösa de problem som ni hävdar kännetecknar våra relationer.

  När ni t.ex. skriver att Hörby kommun under det sista halvåret har bedrivit ett ”systematiskt motarbetande av facken i Hörby kommun”, så är det ingenting vi känner igen och därför heller inte kan förhålla oss till. Vi förstår er helt enkelt inte. Och det är inte vi som har avbrutit dialogen med er, och överlämnat ärendet till Arbetsmiljöverket. Så gärna hade vi – och våra tjänstemän – satt oss ned med er för att lyssna till er syn på saken, men innan ni gav oss chansen kallade ni på Arbetsmiljöverket. Vi förstår inte varför. Våra tjänstemän i kommunledningen är rådlösa, varför vi politiker har känt det som vår plikt att försöka lösa upp låsningen.

  Och för att göra det klart en gång för alla: vi har aldrig ifrågasatt demonstrationsrätten. Den är lika helig för oss som för någon företrädare för en fackförening. På den punkten kan ni vara fullkomligt lugna. Vi som styr Hörby kommun tillsammans inser att den utgör en av grundvalarna för ett demokratiskt samhället, där vi har öppna kommunikationskanaler mellan den siste medborgaren på gatan och den som ytterst sitter på makten. Det förstår vi, och det uppskattar vi. När ni framställer det som att vi har ifrågasatt demonstrationsrätten så värjer vi oss mot detta med all kraft. För det har vi inte. Punkt.

  Vi har aldrig på minsta sätt ifrågasatt er rätt att driva opinion för något som är viktigt för era medlemmar. Tvärtom, ur samhällets, dvs. vår, synvinkel är det viktigt att ni gör det, för vad
  har vi gemensamt? Givetvis detta: att era uppdragstagare i egenskap av kommunanställda ska ha möjlighet att lösa de uppgifter som vi, era uppdragsgivare, har anställt dem för. Detta är och måste vara vår gemensamma utgångspunkt.

  När ni skriver att många av era anställda har blivit utsatta för kränkningar så förstår vi att ni måste reagera. Men eftersom vi i styret och ledningen för Hörby kommun inte har fått några indikationer som pekar på sådana missförhållanden hade det varit lämpligt att först sätta oss in i er bild av förhållandena innan ni gick vidare till medierna och Arbetsmiljöverket. Vår dörr stod öppen, och står öppen för en konstruktiv dialog kring de problem som ni hävdar kännetecknar arbetsmiljön i Hörby kommun. Och, jag lovar: vi tar detta på största allvar. Och vi följer de lagar och regler som gäller på detta område.

  Men att föra den dialogen i massmedia och torgföra osanningar som att SD hotar Hörbys anställda, eller att göra jämförelser med Tyskland 1933 är inte att föra den i en konstruktiv anda. Vi ser fram emot att sitta ned tillsammans för att reda ut och lösa upp de knutar som har uppstått oss emellan för att i positiv anda gå framtiden till mötes och göra det bästa av de möjligheter och svårigheter som den erbjuder.

  Johan Ohlin, Ordförande Sverigedemokraterna Hörby

 • Jimmie Åkesson besöker Hörby under EU-valkampanjen.

  Av webhorby den 13 maj, 2019
  0
  0

  Passa på att prata med vår partiledare Jimmie Åkesson.

  Han kommer till Hörby måndagen den 20 maj mellan kl 10.00 och 10.30. Han kommer att genomföra en promenad i centrum.

  Aktiviteten börjar på Gamla torg och fortsätter sedan mot Nya torg.

  Välkomna.

 • Pressmeddelande

  Av webhorby den 22 oktober, 2018
  0
  0

  Cecilia Bladh in Zito ersätter Stefan Borg som kandidat till kommunstyrelsen

  SVERIGEDEMOKRATERNAS GRUPPLEDARE I HÖRBY, STEFAN BORG HAR BESLUTAT ATT INTE KANDIDERA TILL POSTEN SOM KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE.
  BESLUTET HAR SKETT I SAMRÅD MED STYRELSEN. VICE GRUPPLEDARE I HÖRBY, CECILIA BLADH IN ZITO ERSÄTTER DÄRMED SOM KANDIDAT TILL POSTEN SOM KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE.

  Stefan Borg kommenterar:
  Jag har bestämt mig för att inte kandidera till posten som kommunstyrelsens ordförande. Den mediala uppmärksamhet som riktats mot min person har gjort det omöjligt för partiet i Hörby att istället fokusera på det som är det viktiga, Hörbys framtid och den politik som vi vill driva för kommunen. Jag är trygg med att vi har en kompetent och driven ersättare med bättre förutsättningar att driva politik i Hörby utifrån vårt program.

  Johan Ohlin kommenterar:
  Styrelsen för SD Hörby respekterar Stefan Borgs beslut och motiveringen till det. Att kunna fokusera på och driva sakpolitikens innehåll är vår främsta uppgift och avgörande för framtiden i Hörby kommun.

  Cecilia Bladh in Zito kommenterar:
  Det är min ambition att verka för ett mer konstruktivt politiskt klimat i Hörby och jag tackar ödmjukt för förtroendet som partiets kandidat till ordförandeposten.”


  ​Vid frågor eller för ytterligare information, kontakta
  Sverigedemokraterna i Hörby på horby@sd.se

 • Valprogram 2018

  Av webhorby den 4 september, 2018
  0
  0

  Bakgrundsbeskrivning

  Hörby kommun har under flera mandatperioder lidit under ett politiskt styre som misskött sin uppgift att ta ansvar inför den befolkning som har valt det. Vi sverigedemokrater anser att Hörby förtjänar ett bättre styre och är beredda att ta det ansvaret.

  Tryggheten

  Otryggheten i Hörby centrum är ett jätteproblem som kräver stora insatser för att komma till rätta med. Vi vill att väktare ska göra ronder på utsatta platser och tider. Vi vill låta kameraövervaka torgen och andra otrygga platser. Vi vill försvåra för kriminella gäng att skada ungdomar genom att drogtesta eleverna på högstadiet, för att upptäcka dem som ligger i riskgruppen. Vi vill få bort tiggeriet på allmän plats i Hörby, då detta som regel är förknippat med annan organiserad brottslighet. Vi vill minska det enormt höga antalet HVB-hem i Hörby, där andra kommuner placerar sina problemfall, och som drar knarkmissbruk med sig. Vi vill att kommunen ställer krav på polisen att upprätthålla lag och ordning i Hörby; knarkhandeln måste stoppas – på riktigt! Civilsamhällets insatser, som t.ex. Nattvandrarnas, ska uppvärderas och stöttas.

  Landsbygden

  Landsbygden utgör Hörby kommuns största tillgång. Men hoten mot landsbygden är många. Därför menar vi att landsbygden måste prioriteras, efter att under lång tid ha varit styvmoderligt behandlad av politikerna. Det är till landsbygden som barnfamiljerna flyttar när de vill ge sina barn en trygg uppväxt. Därför krävs att landsbygden får del av de investeringar som möjliggör för både ung och gammal att bo och leva där. Först och främst måste skolorna på landsbygden bevaras och utvecklas – inte avvecklas, som det nuvarande styret vill. Vi vill också att våra äldre ska kunna bo i goda trygghetsboenden på landsbygden. Därför vill vi att verksamheten i Önnebo återupptas som ett trygghetsboende och att den byggs ut. Naturligtvis krävs goda kommunikationer även, ja, särskilt på landsbygden. Fiberutbyggnaden måste drivas på; bussen ska köra inom Östraby, istället för på väg 13; belysningen i byarna ska det inte sparas på. Kostnaderna för VA-utbyggnaden får inte tillåtas driva folk från hus och hem. Risken för att vindkraften byggs ut i stor skala på landsbygden är inte över. Den nuvarande regeringen vill avskaffa det kommunala vetot mot vindkraften. Vi vill inte tillåta någon ytterligare utbyggnad av vindkraften i Hörby kommun. Vi vill att kommunens miljötillsyn tar stor hänsyn till lantbrukets särskilt utsatta situation och att närproducerat kött ska vara förstahandsvalet i den kommunala matlagningen. Vi vill att Hörby kommun kämpar med näbbar och klor mot alla gruvbolag som vill bryta mineraler i Hörby. Vi vill att kommunen inventerar alla värdefulla kulturmiljöer och tar fram en kulturmiljöplan.

  Skolan

  Hörbys skolor har problem, särskilt på högstadiet. Betygen faller, det stora antalet HVB-hem och familjehemsplaceringar i kommunen medför att kostnaderna för s.k. ”barn i behov av särskilt stöd” skenar. Otrygghet, stökiga lektioner, elever som hotar och utagerar, ja, till och med våld och knivar förekommer på Hörbys skolor. Elever som inte kan svenska sätts i klasser med vanliga elever. Vi vill att skolan ska vara en trygg plats där lärande och utveckling står i fokus. Vi menar därför att lärarna måste få tillbaka sin auktoritet och att disciplinkrav måste ställas på eleverna. Och att de elever som inte följer reglerna får lära sig att sådana handlingar får konsekvenser. Tyvärr råder det en tystnadskultur i Hörbys skolor, där problem sopas under mattan istället för att lyftas fram. Vi menar att alla kränkningar och övergrepp på elever måste polisanmälas, vilket nästan aldrig görs idag. Exempel från andra kommuner visar att tillståndet i Hörbys skolor inte är en naturlag, utan kunde vara mycket bättre. T.ex. vill vi införa ett förbud för mobiltelefoner i klassrummen. Vi vill också erbjuda privata skolor att driva verksamhet på lämpliga platser i Hörby. Även Yrkesgymnasiet vill vi se utbyggt i Hörby. Kommunen ska erbjuda intensivkurser för de invandrare som vill göra snabba framsteg i svenska språket.

  Migrationen

  Den massinvandring som Sveriges regering har utsatt landet för påverkar även Hörby. Det gäller på alla områden av kommunal kärnverksamhet: vård, skola, omsorg. I Hörby råder sedan lång tid brist på bostäder. Över 1000 personer står i kö till en lägenhet enbart hos det kommunala bostadsbolaget. Ändå väljer de styrande i Hörby att köpa och hyra in bostäder till nyanlända för mångmiljonbelopp; bostäder som därmed undandras från marknaden och från dem som själva måste betala för sitt boende. Familjer som inte kan betala så höga hyror som kommunen erbjuder tvingas att flytta för att bereda plats åt nyanlända. Vi sverigedemokrater anser detta vara orättvist. Vi vill därför att nyanlända, som regeringen anvisar till Hörby, i första hand ska erbjudas att bo i husvagnar på en lämplig uppställningsplats. Samma villkor som gäller för svenskar ska också gälla för nyanlända migranter: svenska medborgare ingen rätt att få en bostad av en viss standard betalad av skattebetalarna. Vi vill att nyalända som kommer till Hörby ska skriva kontrakt om integrationsplikt, som villkorar rätten till bidrag mot framsteg när det gäller att lära sig svenska och utbilda sig till ett arbete. S.k. ensamkommande barn, som ljugit om sin ålder men fått den uppskriven av migrationsverket och alltså är vuxna män, ska, menar vi, inte ha rätt att stanna i Hörby och belasta skola och socialförvaltning ytterligare, utan ska återsändas snarast till migrationsverket och polisanmälas enligt Bidragsbrottslagen. Vi vill också tillsammans med SD i Eslöv och Höör inrätta en hjälp för migranter att återvandra till sina hemländer för att vara med och bygga upp dessa när kriget väl är över – som ju nu är fallet i Syrien t.ex.

  Äldreomsorgen

  Våra äldre, de som har byggt upp landet, har fått stå tillbaka alltför länge nu. Så även i Hörby, som hör till de kommuner som satsar minst på äldreomsorgen. Vi vill därför: sänka måltidspriserna för dem med kommunalt tillagad mat. Införa en bostadsgaranti för alla över 85 år. För dem som bor på särskilda boenden ska en nattfastegaranti införas: högst 10 timmar mellan kvällsmål och frukost. Vi vill bygga trygghetsboenden och ser gärna att privata entreprenörer släpps in. Inom hemtjänsten ska en god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska vara ett grundkrav.

  Bostäder

  Hörby behöver bostäder – inget snack om saken. Men vi sverigedemokrater vill inte, som de styrande i Hörby, bygga bostäder till migranter, medan Hörbys invånare får ta det som blir över. Stattenaområdets etapp längst i norr är ett exempel på hur styret vill ta ett av Hörbys finaste villaområden och bebygga med billiga marklägenheter för migranter. Även Stattenas östra etapp vill man hårdexploatera genom att bebygga med 250 bostäder i upp till 6-våningshus istället för de 45-50 bostäder som den nyligen antagna översiktsplanen menar är ett lämpligt antal för detta område. För att möjliggöra för migranterna att hyra dess tilltänkta bostäder har kommunen ingått blockhyresavtal med exploatören och dessutom tagit beslut om att nyanlända ska kunna få en s.k. hyresgaranti av kommunen, som därmed blir betalningspliktig för alla obetalda hyror. Såväl blockhyresavtal som hyresgarantier vill vi avskaffa; alla husinköp till nyanlända stoppas. Vad vill då vi i SD? Jo, först och främst att översiktsplanen följs, som fullmäktige antog enhälligt för ett par år sedan och som skulle gälla till 2030. Vidare ska byggnationen ta sikte på att få igång flyttkedjan, så att äldre, som i dag många gånger sitter fast i ett tungskött hus på landet, ska kunna flytta till en attraktiv lägenhet för äldre och på det viset lämna sitt hus till försäljning på marknaden. Olika typer av serviceboenden står högt upp på vår önskelista, liksom attraktiva villatomter för dem som vill bygga sina egna villor.

  Politiken

  Hörby kommun har alltför många politiker. Många saknar en politisk vilja och sitter bara av sammanträdena i fullmäktige, styrelser och nämnder för arvodets skull. Vi vill därför reducera antalet politiker, först och främst i nämnderna, därefter också i fullmäktige, där lagen fordrar minst 31 ledamöter, jämfört med dagens 41. Därmed kan kommunen också spara på kostnaderna för den politiska verksamheten. Argumentet att demokratin blir lidande, håller inte, eftersom en generell kvalitetshöjning av politikernivån medför en högre kvalitet på besluten, till skillnad från idag, där många dåliga beslut trumfas igenom av politiker som inte ens har läst underlagen. Dessutom är den viktigaste faktorn i det politiska arbetet transparens – insyn i arbetet med frågorna – vilket det är riktigt dåligt beställt med i Hörby, men vi sverigedemokrater vill tvinga fram.

  Ekonomin

  Kommunens ekonomi är usel. Trots en stor skattehöjning, en lång högkonjunktur och statliga bidrag för invandringen i storleksordningen 100 miljoner kr om året  klarar inte kommunen det överskottsmål som krävs med tanke på investeringsbehoven enligt SKL. När staten nu lastar över kostnaderna för invandringen på kommunerna kommer detta att drabba den kommunala kärnverksamheten, vård skola, omsorg. Det finns inga mariginaler för att hantera nästa lågkonjunktur. Skattekraften per invånare hör till de lägsta i Skåne och närmar sig Malmös, som är helt beroende av statliga bidrag. Jämfört med andra kommuner är Hörby kommuns verksamhet inte kostnadseffektiv.

  Vi sverigedemokrater anser att ytterligare skattehöjningar är uteslutna. Istället måste kommunen kortsiktigt effektivisera sin verksamhet. Hörby kommuns verksamhet kostar idag skattebetalarna mer än den gör i andra jämförbara kommuner samtidigt som kvaliteten i verksamheten är lägre. Därför måste kommunen besinna sig på sitt kärnuppdrag – vård, skola, omsorg. Kommunen lägger idag ut många miljoner på onödiga projekt som centrumombyggnad, humorsåpor, marknadsföring, insatser utomlands etc. etc. Allt sådant kan med fördel besparas skattebetalarna. Vi har i budgetsammanhang tagit fram en lista på möjliga besparingar i kommunens utgifter, som vi avser att genomföra om vi får makten efter valet. Dessutom anser vi att kommunens förvaltning är ineffektiv och kännetecknas av bristande transparens och flexibilitet. Personalomsättningen är på många håll alltför hög. Det brister i kommunikationen mellan förvaltningarna. Därför menar vi att en bättre förvaltningsorganisation bör utredas och ersätta den nuvarande.

 • Den preliminär budgeten för 2019 debatterades under kommunfullmäktige den 18e juni.

  Av webhorby den 20 juni, 2018
  0
  0

  Politik innebär prioriteringar och vår budget innehöll både besparingar och satsningar som visar våra prioriteringar.

  För att frigöra pengar till satsningar så presenterade vi sparåtgärder och effektiviseringskrav.

  Vi vill att kommunen ska besinna sig på sina kärnuppgifter och ser möjligheter att minska kostnaderna på sikt genom att sänka utgifterna på andra områden. Samtidigt kan en ökad kostnadseffektivitet uppnås inom kärnområdena, vård, skola, omsorg. För att uppnå dessa mål måste ett långsiktigt arbete utföras som kan påbörjas tidigast 2019. Vårt mål är att under nästa mandatperiod uppnå samma kostnadseffektivitet som Sjöbo kommun, vilket motsvarar minskade kostnader om 26 miljoner kr (2017). För 2019 lägger vi ribban lågt och räknar med att minska kostnaderna med 3 mkr. Vi vill minska kommunens utgifter för bl.a.:

  • 1. Politik och partistöd
  • 2. Bostadsanskaffning för migranter
  • 3. Marknadsföring, annonsering och kommunikation
  • 4. Ensamkommande över 18 år
  • 5. Modersmålsundervisningen
  • 6. Översiktsplanearbete
  • 7. Energi- och klimatstrategin
  • 8. Barn i behov av särskilt stöd från andra kommuner
  • 9. Försörjningsstödet

  Vi är väl medvetna om att Hörby kommun nu tvingas ta över kostnaderna för den ansvarslösa invandringspolitiken i form av en kraftigt fördyrad verksamhet, främst inom skolan och på det sociala området. Vi inser också att kommunen har mycket stora behov av reinvesteringar i fastigheter under flera år framöver. Därför anser vi att ett överskottsmål på 3 % ska uppnås innan det kan bli tal om att sänka den kommunala skatteutdebiteringen. Dock menar vi att det målet är fullt möjligt att uppnå år 2021 och att därefter varje ytterligare överskott ska återföras till skattekollektivet genom att sänka skattesatsen.
  Vi menar dessutom att en långsiktig förstärkning av kommunens ekonomi även kräver en ökad inflyttning av skattebetalande personer som själva kan bekosta sitt boende. För att uppnå detta krävs att kommunens bostadspolitik anpassas därefter och gör det möjligt att tillskapa attraktiva tomter och boenden för denna grupp i första hand.

  Våra satsningar i budgeten inkluderar bl.a.

  • 1. Ronderande väktare i tätorten
  • 2. Fortsatt drift av äldreboendet Önnebo
  • 3. Sänkta måltidspriser för äldre
  • 4. Satsning på landsbygdsskolorna
  • 5. webbsända kommunfullmäktigesammanträden

  Läs vår budgetskrivelse här