oktober | 2017 | Sverigedemokraterna i Hörby

Arkiv för oktober, 2017

 • Anförande i budgetdebatten – Kommunfullmäktige 30 oktober 2017

  Som förhoppningsvis alla vet lever vi i en värld med begränsade resurser. Och politikens uppgift är att prioritera hur resurserna används. Det kan också uttryckas som att politik handlar om att ställa grupp mot grupp. Detsamma gäller för Hörby kommun. Det förslag till budget för 2018 som vi sverigedemokrater här lägger fram prioriterar de grupper som är viktigast för oss. De grupper som vi menar ska ha en större del av den gemensamma kakan är framför allt våra äldre, de som har byggt upp landet vi fick ärva. Och de, som i sin tur ska ärva det land vi lämnar efter oss, våra barn. Vi sverigedemokrater åser med sorg hur dessa grupper drabbas av den politik som förs, i Hörby kommun lika väl som i hela landet. Antalet fattigpensionärer växer för varje dag; när räkningarna är betalda återstår kanske bara korvören till mat. Antalet platser på äldreboenden minskar hela tiden, även i Hörby som redan hör till de kommuner som har lägst antal i landet. Nu ska det sista boendet på landsbygden, Önnebo, läggas ned. Samtidigt vet vi med säkerhet att inom några år kommer antalet personer som är äldre än 80 år, varav många lider av demenssjukdomar, att explodera. När det gäller våra barn, som det åligger kommunen att ge en trygg och god skolgång, så ser läget inte bättre ut. Skolresultaten sjunker som en sten och har snart nått botten bland landets kommuner. Problem i skolan medför att föräldrar som har möjlighet väljer att sätta sina barn i andra kommuners skolor. Och de skolor som har minst problem och som kan erbjuda den tryggaste skolgången, landsbygdsskolorna, vill ni i majoriteteten skära ned på, om än inte före valet. Men inte bara landsbygden lider av era prioriteringar, även tätorten drabbas hårt, genom att många upplever en snabbt ökande otrygghet, främst kvinnor. Kriminella gäng, öppen knarkhandel på gator och torg – tidningsrubrikerna har gjort Hörby ökänt i hela landet. Vi sverigedemokrater har hela tiden varnat för konsekvenserna av en alltför ohämmad befolkningsökning dominerad av män från tredje världen. Man har inte lyssnat till oss utan istället lagt mångmiljonbelopp på inköp och inhyrning av bostäder till nyanlända och stödboenden för ensamkommande män. Konsekvenserna av denna politik kan man läsa om i tidningarna.

  Texten fortsätter, läs hela budgetanförandet här.

  0
  0
 • Budgetförslag för 2018

    Sverigedemokraterna i Hörby föreslår kommunfullmäktige att anta följande budget för 2018 – att sänka skatteutdebiteringen med 25 öre...

  0
  0