I samband med Hörby marknad i början av juli månad lanserade vi en ny folder kallad Hörbyfoldern; För ett redigt Hörby. Foldern presenterar ett urval av det vi åstadkommit och som vi anser oss vara stoltast över under den senaste mandatperioden. Vi presenterar även vår vision och planer inför framtiden med vision om en fortsatt stärkt välfärd och för ett redigt Hörby.

Ta del av foldern i sin helhet via länk nedan,
Hörbyfoldern; För ett redigt Hörby

Med vänliga hälsningar,
SD Hörby