Positiva nyheter för Hörby kommun den 11:e juli; Nolato MediTech AB köper fastigheten de idag hyr av HifAB (Hörby industrifastigheter AB), därmed säkerställs att vår största arbetsgivare stannar kvar i kommunen.

Det innebär att arbetstillfällen tryggas, underleverantörer har kvar sin kund och den finansiella risken minimeras för alla invånare i Hörby kommun!

En affär på 149 miljoner täcker lån och andra kostnader och innebär att det blir lättare att finansiera projekt som är lagstadgade och som hör till kommunens grundläggande välfärdsuppdrag som skola, vård och omsorg.

Precis som Atos-affären måste beslut tas av kommunfullmäktige och vinna laga kraft, detta sker i augusti och september.

Vi i SD Hörby är oerhört stolta att vi tillsammans med Nolato, HifAB och tjänstemän lyckats ro denna affär i land! Vi önskar Nolato all lycka till i framtiden och ser fram emot fortsatt gott samarbete i kommunen!