SD Hörby önskar rikta ett stort tack till alla de Hörbybor som röstat på oss i kommunfullmäktigevalet 2022. Vår vision inför kommande mandatperiod 2022 – 2026 finner ni i Hörbyfoldern (se QR kod) och sammanfattas nedan.

Vi vill:
– Fortsätta satsningen på välfärdsuppdraget.
– Skapa gynnsamma förutsättningar för näringslivet att leva och utvecklas.
– Att våra barn och ungdomar ska bli rustade att möta framtiden i Hörby och i Sverige.
– Att kommunens anställda ska känna sig stolta och glada över att arbeta i Hörby.
– Ha en stark kommunal ekonomi som ger oss möjlighet att investera för långsiktiga behov.
– Sänka skatten.

 

Med vänliga hälsningar,
SD Hörby