Nyheter | Sverigedemokraterna i Hörby

Nyheter

 • VIKTIGT KLARGÖRANDE

  Innan vi går in mer i detalj på allt vill vi i SD och M först klargöra följande: Vi har...

  0
  0
 • Jimmie Åkesson besöker Hörby under EU-valkampanjen.

  Passa på att prata med vår partiledare Jimmie Åkesson. Han kommer till Hörby måndagen den 20 maj mellan kl...

  0
  0
 • Pressmeddelande

  Cecilia Bladh in Zito ersätter Stefan Borg som kandidat till kommunstyrelsen SVERIGEDEMOKRATERNAS GRUPPLEDARE I HÖRBY, STEFAN BORG HAR BESLUTAT...

  0
  0
 • Den preliminär budgeten för 2019 debatterades under kommunfullmäktige den 18e juni.

  Politik innebär prioriteringar och vår budget innehöll både besparingar och satsningar som visar våra prioriteringar. För att frigöra pengar...

  0
  0
 • En effektiv skola – även på landsbygden

  Svensk skola har gått från att vara en av världens bästa, till att vara en skola i förfall. En...

  0
  0
 • Hörby kommuns rättsövergrepp på en enskild person

  Nu har äntligen domen kommit i ett viktigt rättsfall som berör en av Hörby kommuns medborgare. Kommunens tjänstemän har...

  0
  0
 • Valsedelns utseende i det kommande valet

  Söndagen den 4 februari höll Sverigedemokraterna Hörby årsmöte. Och det var the same procedure as last year: val av...

  0
  0
 • Anförande i budgetdebatten – Kommunfullmäktige 30 oktober 2017

  Som förhoppningsvis alla vet lever vi i en värld med begränsade resurser. Och politikens uppgift är att prioritera hur resurserna används. Det kan också uttryckas som att politik handlar om att ställa grupp mot grupp. Detsamma gäller för Hörby kommun. Det förslag till budget för 2018 som vi sverigedemokrater här lägger fram prioriterar de grupper som är viktigast för oss. De grupper som vi menar ska ha en större del av den gemensamma kakan är framför allt våra äldre, de som har byggt upp landet vi fick ärva. Och de, som i sin tur ska ärva det land vi lämnar efter oss, våra barn. Vi sverigedemokrater åser med sorg hur dessa grupper drabbas av den politik som förs, i Hörby kommun lika väl som i hela landet. Antalet fattigpensionärer växer för varje dag; när räkningarna är betalda återstår kanske bara korvören till mat. Antalet platser på äldreboenden minskar hela tiden, även i Hörby som redan hör till de kommuner som har lägst antal i landet. Nu ska det sista boendet på landsbygden, Önnebo, läggas ned. Samtidigt vet vi med säkerhet att inom några år kommer antalet personer som är äldre än 80 år, varav många lider av demenssjukdomar, att explodera. När det gäller våra barn, som det åligger kommunen att ge en trygg och god skolgång, så ser läget inte bättre ut. Skolresultaten sjunker som en sten och har snart nått botten bland landets kommuner. Problem i skolan medför att föräldrar som har möjlighet väljer att sätta sina barn i andra kommuners skolor. Och de skolor som har minst problem och som kan erbjuda den tryggaste skolgången, landsbygdsskolorna, vill ni i majoriteteten skära ned på, om än inte före valet. Men inte bara landsbygden lider av era prioriteringar, även tätorten drabbas hårt, genom att många upplever en snabbt ökande otrygghet, främst kvinnor. Kriminella gäng, öppen knarkhandel på gator och torg – tidningsrubrikerna har gjort Hörby ökänt i hela landet. Vi sverigedemokrater har hela tiden varnat för konsekvenserna av en alltför ohämmad befolkningsökning dominerad av män från tredje världen. Man har inte lyssnat till oss utan istället lagt mångmiljonbelopp på inköp och inhyrning av bostäder till nyanlända och stödboenden för ensamkommande män. Konsekvenserna av denna politik kan man läsa om i tidningarna.

  Texten fortsätter, läs hela budgetanförandet här.

  0
  0
 • Budgetförslag för 2018

    Sverigedemokraterna i Hörby föreslår kommunfullmäktige att anta följande budget för 2018 – att sänka skatteutdebiteringen med 25 öre...

  0
  0
 • Överklagande av val enligt 38 kap 90 § Kyrkoordningen

  I samband med kyrkovalet i Hörby församlingshem den 17 september 2017 har flera vittnen samstämmigt uppgivit att valet har...

  0
  0