Den preliminär budgeten för 2019 debatterades under kommunfullmäktige den 18e juni. | Sverigedemokraterna i Hörby

Den preliminär budgeten för 2019 debatterades under kommunfullmäktige den 18e juni.

Politik innebär prioriteringar och vår budget innehöll både besparingar och satsningar som visar våra prioriteringar.

För att frigöra pengar till satsningar så presenterade vi sparåtgärder och effektiviseringskrav.

Vi vill att kommunen ska besinna sig på sina kärnuppgifter och ser möjligheter att minska kostnaderna på sikt genom att sänka utgifterna på andra områden. Samtidigt kan en ökad kostnadseffektivitet uppnås inom kärnområdena, vård, skola, omsorg. För att uppnå dessa mål måste ett långsiktigt arbete utföras som kan påbörjas tidigast 2019. Vårt mål är att under nästa mandatperiod uppnå samma kostnadseffektivitet som Sjöbo kommun, vilket motsvarar minskade kostnader om 26 miljoner kr (2017). För 2019 lägger vi ribban lågt och räknar med att minska kostnaderna med 3 mkr. Vi vill minska kommunens utgifter för bl.a.:

 • 1. Politik och partistöd
 • 2. Bostadsanskaffning för migranter
 • 3. Marknadsföring, annonsering och kommunikation
 • 4. Ensamkommande över 18 år
 • 5. Modersmålsundervisningen
 • 6. Översiktsplanearbete
 • 7. Energi- och klimatstrategin
 • 8. Barn i behov av särskilt stöd från andra kommuner
 • 9. Försörjningsstödet

Vi är väl medvetna om att Hörby kommun nu tvingas ta över kostnaderna för den ansvarslösa invandringspolitiken i form av en kraftigt fördyrad verksamhet, främst inom skolan och på det sociala området. Vi inser också att kommunen har mycket stora behov av reinvesteringar i fastigheter under flera år framöver. Därför anser vi att ett överskottsmål på 3 % ska uppnås innan det kan bli tal om att sänka den kommunala skatteutdebiteringen. Dock menar vi att det målet är fullt möjligt att uppnå år 2021 och att därefter varje ytterligare överskott ska återföras till skattekollektivet genom att sänka skattesatsen.
Vi menar dessutom att en långsiktig förstärkning av kommunens ekonomi även kräver en ökad inflyttning av skattebetalande personer som själva kan bekosta sitt boende. För att uppnå detta krävs att kommunens bostadspolitik anpassas därefter och gör det möjligt att tillskapa attraktiva tomter och boenden för denna grupp i första hand.

Våra satsningar i budgeten inkluderar bl.a.

 • 1. Ronderande väktare i tätorten
 • 2. Fortsatt drift av äldreboendet Önnebo
 • 3. Sänkta måltidspriser för äldre
 • 4. Satsning på landsbygdsskolorna
 • 5. webbsända kommunfullmäktigesammanträden

Läs vår budgetskrivelse här

0 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*