Den styrande majoriteten vill skapa ett nytt bostadsområde för nyanlända | Sverigedemokraterna i Hörby

Den styrande majoriteten vill skapa ett nytt bostadsområde för nyanlända

Den styrande majoriteten i Hörby vill bygga bostäder och ett ”serviceboende” på den s.k. Statoil-tomten. Ärendet drivs framåt under stor brådska. Redan den 15 feb ska kommunstyrelsen ta ställning till ett ”markanvisningsavtal” som innebär att max 50 bostadslägenheter i upp till fyra våningars höjd ska byggas, varav minst 50% ska vara hyresrätter, och dessutom ett serviceboende. Så snart kommunstyrelsen godkänt avtalet ska kommunen inleda förhandlingar med intresserade exploatörer om att köpa marken. Vi i SD har stora betänkligheter inför planerna.

För det första: varför denna brådska? Det är tydligt att man vill undvika dröjsmål med en bredare förankring av projektet bland ”vanligt folk”.

För det andra: vad menas med ”serviceboende”? Socialnämnden utreder f.n. de kommande behoven av olika boendetyper, trygghetsboenden för äldre, demensboenden etc. Varför vill man inte avvakta vad utredningen kommer fram till, innan man lägger sig fast vid ett ”serviceboende”, vad det nu kan betyda.

För det tredje: regeringen har aviserat en lång rad bostadspolitiska reformer, bl..a. vill man utrusta nyanlända med en statlig hyresgaranti som i praktiken skulle ge nyanlända förtur till alla lediga hyreslägenheter. Med 50% eller fler hyresrätter är risken stor att området snabbt kommer att drabbas av ”white flight” och förvandlas till ett lågstatusområde. För att inte riskera en sådan utveckling menar vi i SD att området ska bebyggas med bostadsrätter istället för hyresrätter.

Men viktigast nu, menar vi, är att avvakta och se hur mycket av sina planer för bostadspolitiken som regeringen kan få igenom i riksdagen innan Hörby har lagt sig fast på ett sätt som kan få oönskade konsekvenser. Mellantiden kan kommunen utnyttja till ett bredare rådslag bland politiker och medborgare om hur Statoil-tomten kan bebyggas på bästa sätt.

Den styrande majoriteten är satt under press från länsstyrelse och regering för att få fram boenden till nyanlända och det menar vi är fel sätt för Hörby att växa på.

Stefan Borg, SD Hörby

Läs även artikeln i Skånskan. Rubriksättningen på artikeln vänder vi dock oss emot.

0 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*