Ingen sänkning av måltidspriserna | Sverigedemokraterna i Hörby

Ingen sänkning av måltidspriserna