Ett stort tack till alla Hörbybor som röstat!

Ett stort tack till alla Hörbybor som röstat!

SD Hörby önskar rikta ett stort tack till alla de Hörbybor som röstat på oss i kommunfullmäktigevalet 2022. Vår vision inför kommande mandatperiod 2022 – 2026 finner ni i Hörbyfoldern (se QR kod) och sammanfattas nedan. Vi vill: – Fortsätta satsningen på...
Hörbyfoldern; För ett redigt Hörby!

Hörbyfoldern; För ett redigt Hörby!

I samband med Hörby marknad i början av juli månad lanserade vi en ny folder kallad Hörbyfoldern; För ett redigt Hörby. Foldern presenterar ett urval av det vi åstadkommit och som vi anser oss vara stoltast över under den senaste mandatperioden. Vi presenterar även...
NOLATO OCH HÖRBY GÖR STORAFFÄR!

NOLATO OCH HÖRBY GÖR STORAFFÄR!

Positiva nyheter för Hörby kommun den 11:e juli; Nolato MediTech AB köper fastigheten de idag hyr av HifAB (Hörby industrifastigheter AB), därmed säkerställs att vår största arbetsgivare stannar kvar i kommunen. Det innebär att arbetstillfällen tryggas,...
Storsatsning på Älvdalsskolan

Storsatsning på Älvdalsskolan

Kommunfullmäktige beslutade igår om en investeringsbudget på 40 miljoner för att bygga 8 nya klassrum på Älvdalsskolan. Ordförande i barn- och utbildningsnämnden, Stefan Borg (SD) menar att Älvdalsskolan under många år har besvärats av trångboddhet och att behovet av...
En seger för Hörbys kommuns skattebetalare!

En seger för Hörbys kommuns skattebetalare!

I kvällens kommunfullmäktige togs beslut om arvodet för ledamöter kommande mandatperiod. SD tillsammans med SPI, L, MP och V fick igenom att arvoden för 1:e och 2:e vice i kommunstyrelsen höjs med 2,5 %-enheter. M, S, C och KDs förslag på en höjning av 22,5 %-enheter...