Nyheter

Ett stort tack till alla Hörbybor som röstat!

SD Hörby önskar rikta ett stort tack till alla de Hörbybor som röstat på oss i kommunfullmäktigevalet 2022. Vår vision inför kommande mandatperiod 2022 – 2026 finner ni i Hörbyfoldern (se QR kod) och sammanfattas nedan. Vi vill: – Fortsätta satsningen på välfärdsuppdraget. – Skapa gynnsamma förutsättningar för näringslivet att leva och utvecklas. – Att […]

läs mer

Hörbyfoldern; För ett redigt Hörby!

I samband med Hörby marknad i början av juli månad lanserade vi en ny folder kallad Hörbyfoldern; För ett redigt Hörby. Foldern presenterar ett urval av det vi åstadkommit och som vi anser oss vara stoltast över under den senaste mandatperioden. Vi presenterar även vår vision och planer inför framtiden med vision om en fortsatt […]

läs mer

NOLATO OCH HÖRBY GÖR STORAFFÄR!

Positiva nyheter för Hörby kommun den 11:e juli; Nolato MediTech AB köper fastigheten de idag hyr av HifAB (Hörby industrifastigheter AB), därmed säkerställs att vår största arbetsgivare stannar kvar i kommunen. Det innebär att arbetstillfällen tryggas, underleverantörer har kvar sin kund och den finansiella risken minimeras för alla invånare i Hörby kommun! En affär på […]

läs mer

Storsatsning på Älvdalsskolan

Kommunfullmäktige beslutade igår om en investeringsbudget på 40 miljoner för att bygga 8 nya klassrum på Älvdalsskolan. Ordförande i barn- och utbildningsnämnden, Stefan Borg (SD) menar att Älvdalsskolan under många år har besvärats av trångboddhet och att behovet av fler klassrum är stort: – ”Med detta beslut görs Älvdalsskolan redo att möta framtiden”. Kommunstyrelsens ordförande […]

läs mer

Hörby får snart en nyöppnad och toppmodern förskola på plats.

Hörby får snart en nyöppnad och toppmodern förskola på plats. Trollbäckens nya förskola öppnar den 15:e augusti där tidigare den gamla Trollbäckens förskola var belägen. Stefan Borg, ordförande för barn- och utbildningsnämnden uttalar sig följande: – ”Hörby blir först ut med detta koncept på förskola som Norlandia Förskolor nu låter bygga runt om i landet. […]

läs mer