Överklagande av val enligt 38 kap 90 § Kyrkoordningen | Sverigedemokraterna i Hörby

Överklagande av val enligt 38 kap 90 § Kyrkoordningen

I samband med kyrkovalet i Hörby församlingshem den 17 september 2017 har flera vittnen samstämmigt uppgivit att valet har genomförts felaktigt.

Valsedlar för Sverigedemokraterna har inte funnits tillgängliga i vallokalens ställ för dessa. Vid förfrågan har röstmottagare hävdat att Sverigedemokraternas valsedlar inte fanns att tillgå. Eftersom 6000 valsedlar för varje val där Sverigedemokraterna deltog tillställts vallokalen före valet måste det betraktas som uteslutet att dessa skulle ha tagit slut genom normal förbrukning.

I Långaröds församlingshem hade enligt ett vittne Sverigedemokraternas valsedlar gömts bakom andra nomineringsgruppers valsedlar.

Vidare har röstmottagare lämnat falsk information till flera väljare. Falska information har varit att påstå att Sverigedemokraterna INTE hade några valsedlar och falsk information om möjligheten att rösta genom att fylla i en blank valsedel med förkortningen SD.

På grund av att röstmottagare enligt vittnesuppgifterna lämnat vilseledande information till väljare, inte tillsett att valsedlar funnits att tillgå i därför avsett ställ och/eller att dessa inte varit fullt synliga anser undertecknad att det finns skäl för misstanken om att valfusk har begåtts avsiktligt alternativt att någon eller några har saboterat valet.

Jag anser att det vid valet i Hörby förekommit ett flertal enligt 38 kap 93 § oegentligheter och kräver omval i den berörda församlingen.

Enl. 38 kap 93 §

Valprövningsnämnden ska vid prövningen av ett överklagande upphäva ett val i den omfattning som det behövs och förordna om omval i den berörda valkretsen om

1. det vid förberedande och genomförande av valet har förekommit en åtgärd som ett kyrkligt organ svarar för som avviker från föreskriven ordning,
2. någon har hindrat röstningen,
3. avgivna röster har förvanskats, eller
4. någon har otillbörligen verkat vid valet på något annat sätt.

Se bilagd fil som är inskickad till Svenska kyrkans valprövningsnämnd

Johan Ohlin, ordförande SD Hörby

0 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*