Sverigedemokraterna i Hörby | Sverigedemokraterna i Hörby | Sida 16

Sverigedemokraterna Hörby

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Hörby

Varmt välkomna till vår förening.

Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Johan Ohlin

Ordförande SD Hörby

Skicka e-post till mig

 • Yttrande över Översiktsplan 2014 från Sverigedemokraterna

  Av sdhorby den 1 september, 2014
  0
  0

  Sverigedemokraterna i Hörby har lämnat ett yttrande över kommunens översiktsplan.

  SD – Översiktsplan2014

 • Den 14 september gäller det.

  Av sdhorby den 1 september, 2014
  0

  Då ska Sverigedemokraterna bli (åtminstone) tredje största parti i riksdagen, med en absolut vågmästarställning och ett reellt inflytande över svensk politik, och samtidigt vara en ännu starkare kraft ute i landets kommuner för att orka stå emot den allt tyngre börda för den ansvarslösa massinvandringspolitik som rikspolitikerna försöker lägga på kommuninvånarnas axlar, nu även med tvångslagar som sätter det kommunala självstyret ur spel.

  Ingen insats är för liten – nu gör vi alla vårt bästa varenda sekund fram till kvällen den 14 september!

 • En kort sammanfattning av SD:s främsta vallöften (alla budgeterade och klara):

  Av sdhorby den 1 september, 2014
  0
  • En kraftigt reducerad invandring till Sverige, som ligger i nivå med vad landets ekonomi och välfärd klarar, och framförallt som bättre matchar landets medborgares åsikter.
   .
   Argument om att detta skulle vara en inhuman politik bemöter du med att de flesta och mest utsatta flyktingarna aldrig kan ta sig till Sverige och att det är mer humant och effektivt att hjälpa många på plats i oroshärdarnas närområden än få genom invandring till Sverige. SD satsar i sin budget flera miljarder mer än övriga partier på flyktinghjälp i världen.
   .
  • Fler vårdplatser. Partiet lägger sammanlagt sex miljarder under mandatperioden för att möjliggöra fler vårdplatser.
   .
  • Fler boendeplatser för äldre. Sammanlagt satsas två miljarder under mandatperioden för att det ska kunna byggas fler trygghetsboenden och särskilda boenden för äldre som inte längre kan klara sig på egen hand.
   .
  • Slopad pensionärsskatt, på riktigt, samt höjda garantipensioner.
   .
  • Avskaffad allmän löneavgift för de nio första anställda. Genom att växla ineffektiva arbetsmarknadsreformer från regeringens sida satsas 24 miljarder per år för att ta bort den allmänna löneavgiften som är en betydande del av arbetsgivaravgiften.
   .
  • Höjd A-kasseersätting och ett totalt avskaffande av A-kasseavgiften för löntagare. Sverigedemokraterna vill höja taket till 1200 kronor under de första hundra dagarna för att sedan trappa ned ersättningsnivån till 800 kronor. Samtidigt avskaffas avgiften för alla löntagare och arbetslöshetsförsäkringen blir en helt statlig försäkring som administreras av Försäkringskassan.
   .
  • Utökad möjlighet till heltid. Alla som inom offentlig sektor som vill ska få möjlighet att arbeta heltid.

 • Våra mål för ett bättre Hörby.

  Av Admin den 13 september, 2010
  0
  0
  1. En restriktiv invandringspolitik! Våra kommuner skall inte agera internationella socialbyråer, vilket riskerar negativa konsekvenser på andra viktiga samhällsfunktioner såsom t e x social, skola och äldreomsorg. Vi vill också förhindra att särkulturella inslag får ett övergripande inslag i våra kommuner.
  2. Ett tryggt åldrande för våra kommuninnevånare, med mer medbestämmande för den sökande, parboendegaranti, samt ett allmänt förbättrat trygghetsboende.
  3. Ge skolorna, även i görligaste mån de mindre på landsbygden, de resurser som erfordras för att ge eleverna bästa möjliga förutsättningar att gå vidare i livet.
  4. En levande landsbygd med en natur och djurhållning som är förenlig med vad vi vill lämna efter oss till nästkommande generationer.
  5. En ansvarsfull energi och miljöpolitik, som beaktar de förutsättningar som finns för att på bästa sätt skona vår miljö från onödig påverkan av pågående eller kommande projekt.
  6. Ett bra kulturliv för ungdomar såsom dans, musik, teater, konst, café. Även för våra motorburna ungdomar en motorgård med driftingbana.
  7. Tillgodose invånarnas olika behov av billiga hyres och bostadsrätter.
  8. Stoppa avgiftshöjningar på hjälpmedel till våra invånare med olika sorts handikapp.