Sverigedemokraterna i Hörby | Sverigedemokraterna i Hörby | Sida 5

Sverigedemokraterna Hörby

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Hörby

Varmt välkomna till vår förening.

Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Johan Ohlin

Ordförande SD Hörby

Skicka e-post till mig

 • Allvarliga brister upptäckt av lönerevisionen i Hörby kommun.

  Av webhorby den 5 februari, 2016
  0
  0

  Nedanstående ärende avvisades av Kommunstyrelsens ordförande Susanne Meijer vid senaste mötet i Kommunstyrelsens arbetutskott (KSau):

  Apropå revisionens Granskning av lönehanteringen, dec. 2015, vill jag initiera följande ärende.
  Jag vill att KSau föreslår KS:

  att ge kommunledningen i uppdrag att utreda hur kommunen ska gå till väga för att säkerställa att
  ”rättning vidtas i de delar som avser ersättning till en förtroendevald i de fall som konstaterats ovan
  i samband med vår granskning” (s. 11). Vad det handlar om är att inga eller ofullständiga uppgifter
  lämnats om tidsintervallen för möten i tio fall. Vidare att beskrivningen av aktiviteten varit oklar,
  t.ex. ”ordförandebeslut” och inte angivit ett tydligt syfte. Vidare har två tjänstgöringslistor angett
  tider som överlappat varandra utan att detta uppmärksammats av attestanten, vilket medfört
  utbetalning av två sammanträdesarvoden som till viss del pågått samtidigt.

  Vidare:
  att KS låter utreda huruvida ”avvikelserna för den förtroendevalde” sträcker sig längre tillbaka i
  tiden än till den granskade perioden från juli 2014 till april 2015.

  revision

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Vidare:
  att KS låter utreda huruvida ansvarstalan skall föras mot den förtroendevalde (och/eller attestanten)
  som i uppenbarlig missaktning av arvodesreglementet fått alltför stora belopp utbetalda.

  Vidare:
  att KS utreder hur alla de brister i kontrollen av löneutbetalningar som uppenbarligen föreligger i
  Hörby kommun kan undanröjas? Det gäller t.ex. attestantens ansvar för ogrundade attester; det
  gäller löneutbetalningar till anställda som slutat sitt arbete för kommunen; det gäller de enorma
  övertidsersättningar på upp till 140 000 kr som betalats ut till vissa personer under
  granskningsperioden, osv.

  Det är av väsentlig betydelse för allmänhetens förtroende för det politiska systemet att alla brister
  och oegentligheter utreds och rättas till. Här får inga stenar lämnas ovända. Att förtroendet för
  Hörbys politiker redan idag är naggat i kanten torde vara ett understatement. Skulle det visa sig att
  någon förtroendevald har missbrukat ersättningssystemet för egen vinning så vore det en katastrof.
  En sådan katastrof kan bara undvikas genom en full och klar transparens.

  Stefan Borg, 2e vice ordf. kommunstyrelsen

  Hela revisionsrapporten kan läsas här.

   

 • Den styrande majoriteten vill skapa ett nytt bostadsområde för nyanlända

  Av webhorby den 27 januari, 2016
  0
  0

  Den styrande majoriteten i Hörby vill bygga bostäder och ett ”serviceboende” på den s.k. Statoil-tomten. Ärendet drivs framåt under stor brådska. Redan den 15 feb ska kommunstyrelsen ta ställning till ett ”markanvisningsavtal” som innebär att max 50 bostadslägenheter i upp till fyra våningars höjd ska byggas, varav minst 50% ska vara hyresrätter, och dessutom ett serviceboende. Så snart kommunstyrelsen godkänt avtalet ska kommunen inleda förhandlingar med intresserade exploatörer om att köpa marken. Vi i SD har stora betänkligheter inför planerna.

  För det första: varför denna brådska? Det är tydligt att man vill undvika dröjsmål med en bredare förankring av projektet bland ”vanligt folk”.

  För det andra: vad menas med ”serviceboende”? Socialnämnden utreder f.n. de kommande behoven av olika boendetyper, trygghetsboenden för äldre, demensboenden etc. Varför vill man inte avvakta vad utredningen kommer fram till, innan man lägger sig fast vid ett ”serviceboende”, vad det nu kan betyda.

  För det tredje: regeringen har aviserat en lång rad bostadspolitiska reformer, bl..a. vill man utrusta nyanlända med en statlig hyresgaranti som i praktiken skulle ge nyanlända förtur till alla lediga hyreslägenheter. Med 50% eller fler hyresrätter är risken stor att området snabbt kommer att drabbas av ”white flight” och förvandlas till ett lågstatusområde. För att inte riskera en sådan utveckling menar vi i SD att området ska bebyggas med bostadsrätter istället för hyresrätter.

  Men viktigast nu, menar vi, är att avvakta och se hur mycket av sina planer för bostadspolitiken som regeringen kan få igenom i riksdagen innan Hörby har lagt sig fast på ett sätt som kan få oönskade konsekvenser. Mellantiden kan kommunen utnyttja till ett bredare rådslag bland politiker och medborgare om hur Statoil-tomten kan bebyggas på bästa sätt.

  Den styrande majoriteten är satt under press från länsstyrelse och regering för att få fram boenden till nyanlända och det menar vi är fel sätt för Hörby att växa på.

  Stefan Borg, SD Hörby

  Läs även artikeln i Skånskan. Rubriksättningen på artikeln vänder vi dock oss emot.

 • 6 vindkraftverk förbjuds

  Av webhorby den 18 december, 2015
  0
  0

  Ja det kom ju glädjande besked från Länsstyrelsen idag. Tre beslut med totalt 6 vindkraftverk som förbjuds.

  Det är märkligt också att det alltid är naturen som motiverar, aldrig människorna som drabbas. Men vi skall suga på denna karamell ett tag.

  Besluten finns på denna sida:

  God JulSD Hörby önskar er alla en God jul.

 • Konsekvenserna

  Av webhorby den 13 november, 2015
  0
  0

  I och med att massinvandringen tog fart i somras, skedde en förändring i media. ”Flyktingkrisen”, ett av alla dessa vilseledande begrepp som bitit sig fast, är nu ständigt första nyhet i alla medier. Det är bra för oss som vill veta vad som händer. Samtidigt är det plågsamt, därför att den propaganda och den sekteristiska tankeverksamhet som politiker och journalister ägnar sig åt, har eskalerat. Klyftan mellan verklighetens realiteter och makthavarnas regndanser är nu större än jag minns att den någonsin varit.

  Politikerna fortsätter att hantera massinvandringen som om den snart tar slut. Det finns ingenting som tyder på det. Moderaterna säger att gränskontroller måste upprättas tillfälligt. En migrationspolitik som byggs upp som en tillfällig insats är vilse i pannkakan. Dessutom, moderaterna bedriver oppositionspolitik. Den verkliga frågan är vad regerande socialdemokrater och miljöpartister kommer överens om. Tänker de fortsätta med pseudoåtgärder som att söka hjälp hos EU, som att kräva att ansvaret fördelas rättvist bland EU:s medlemsstater? Och de gränskontroller de tänker införa, till att börja med under tio dagar. Betyder det att det blir färre som kommer?

  Allting tyder på att asyltrycket på Europa eskalerar och om ingenting drastiskt görs så är det bara en tidsfråga innan EU brakar ihop. Nationerna är ”på riktigt” och tvingas upprätta gränskontroller för att överleva. De som inte gör det, kanske gäller det Sverige, kollapsar. Det finns nämligen inget val. EU har inget geopolitiskt alternativ att erbjuda. Nationen är det som gäller.

  Den verkliga katastrofen för den svenska majoritetsbefolkningen har, enligt min bedömning, inte ens börjat. Den kommer att växa fram gradvis under de kommande ett till tre åren.

  Läs hela krönikan av Karl-Olov Arnstberg här.