Sverigedemokraterna i Hörby | Sverigedemokraterna i Hörby | Sida 8

Sverigedemokraterna Hörby

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Hörby

Varmt välkomna till vår förening.

Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Johan Ohlin

Ordförande SD Hörby

Skicka e-post till mig

 • Sverigedemokraterna tar strid mot vindkraftsplanerna !

  Av webhorby den 23 januari, 2015
  0
  0

  vkv

  Debatten om vindkraftens vara eller inte vara fortsätter att rasa. Det är nya vindkraftverk på gång både vid Fjällmossen, där fem verk kan komma att byggas, och vid Östra Sallerup och Ulatofta, där det kan bli två verk. De sistnämnda har en oenig miljönämnd redan sagt ja till. Samtidigt har det nya styrdokumentet om vindkraftsutbyggnaden i kommunen, det tematiska tillägget, dragits i långbänk. Ärendet har utretts i flera år utan att något slutförslag har presenterats.

  Sverigedemokraterna har nu inlämnat en motion till kommunfullmäktige. Vi motionerar om:

  – att naturvärdena i kommunen inventeras grundligt och heltäckande med det långsiktiga bevarandet av kommunens unika naturrikedom som mål. Här kan kommunen mycket väl ta hjälp av
  lokala resurser, som t.ex. Ringsjöbygdens fågelskådare.

  – att Hörby kommuns förvaltning följer den s.k. vindkraftspolicyn som antogs av kommunfullmäktige 2009, och inte förordar etablering av någon vindkraft utanför detta område, så
  länge inte kommunfullmäktige beslutar något annat.

  – att utkastet till det ”tematiska tillägget” snarast tas bort från kommunens hemsida intill dess att kommunfullmäktige har beslutat i frågan.

  – att en utredning görs i syfte att fastställa vilka områden i kommunen som skulle kunna klassas som s.k. ”bullerfria områden”, enligt mönster från t.ex. Kristianstad, Hässleholm m.fl. kommuner i

  Skåne, och med ledning av länsstyrelsens inventeringar.

  – att resultaten av inventeringarna av naturvärdena och de bullerfria områdena inarbetas i kommunens översiktsplan.

  Läs hela motionen här:

 • Sverigedemokraterna är med och styr Hörby

  Av webhorby den 23 januari, 2015
  0
  0

  StefanBorgNu är det klart vilka fem politiker som ska ingå i kommunstyrelsens arbetsutskott i Hörby de kommande fyra åren.

  I kommunstyrelsens arbetsutskott, eller KS AU som det ofta kallas kort och gott, sitter de tyngsta företrädarna för partierna. Det är kommunpolitikens innersta kärna, och det är här nästan alla viktiga ärenden som ska tas upp bereds och gås igenom. Arbetsutskottet träffas två gånger i månaden och bereder då ärenden inför kommunstyrelsens sammanträden, som hålls en gång i månaden.

  Stefan Borg, gruppledare för Sverigedemokraterna i Hörby, ingår i kommunstyrelsens arbetsutskott.

  Läs mer om detta i Skånska dagbladet här.

 • Skånskans chefredaktör ger SD rätt

  Av webhorby den 25 november, 2014
  0
  0

  Skånska Dagbladets chefredaktör, Lars J Eriksson, siar i en färsk ledare om Sverigedemokraternas framtid. Han hävdar sig direkt efter valet 2010 ha tippat att SD i valet 2014 skulle få 12 procent. Stärkt av denna belagda spåmansfärdighet dristar han sig nu att förutskicka ett valresultat på 18 procent för SD i kommande val. Det är oklart om han tror partiet om att kunna nå denna nivå redan i ett eventuellt nyval nästa år eller om det är först till ordinarie val 2018 han menar att SD kommer att ha vunnit över så många väljare. Eriksson ger också SD rätt i det mesta vad gäller partiets kritik av den svenska invandringspolitiken.

  Vid sidan av att Sverigedemokraterna har verkligheten på sin sida i invandringsfrågan och hamnar närmast hur diskussionen kring invandringen låter i vanliga människors vardag, menar Eriksson också att SD gynnas av att partiets meningsmotståndare anlagt en så föraktfull ton mot medborgare som oroas över massinvandringens konsekvenser, att man inte haft annat att erbjuda dessa väljare än “floskulösa antirasistargument” där man sätter sig själv moraliska höga hästar. Eriksson kallar det för “en diskussion i tomma intet på en intellektuellt pinsam nivå“.

  Läs hela artikeln här:

 • Aktuell motion – Återställning av måltidspriser för äldre

  Av webhorby den 21 november, 2014
  0
  0

  Vid kommunfullmäktiges sammanträde d. 25/8 biföll den borgerliga majoriteten med minsta möjliga marginal — nämligen ordförandens utslagsröst — kommunstyrelsens förslag att höja priserna för kommunalt tillagade måltider med mellan 20-30 %. Prishöjningen trädde i kraft d. 1/10 i år. I ett slag skulle pensionärer med biståndsbehov och rätt till kommunal matdistribution få betala 60 kr för enbart varmrätten mot tidigare 50 kr för varmrätt med tillbehör: dryck, lingon, gele, vilket motsvarar en höjning med 30%, inberäknat 4 kr för tillbehören. En pensionär med biståndsbehov skall alltså betala 420 kr mer i månaden för sin mat.

  Läs hela motionen här: