Pressmeddelande | Sverigedemokraterna i Hörby

Pressmeddelande

Med anledning av kampanjen riktad mot Hörby kommuns ekonomichef, Robert Odeberger, vill SD Hörby göra följande uttalande.

Vår inställning är klar och tydlig: inget av vad Odeberger har sagt i Expressens intervju med honom och Bahareh Andersson kan på minsta vis läggas honom till last. Han har i sammanhanget ombetts delta i en diskussion om behovet av bostäder kontra tillgången på bostäder för nyanlända. Det han har sagt vittnar om ärlighet och integritet i förhållande till mycket stora och svåra problem som han inte på något sätt kan sägas ha orsakat i sin yrkesroll som anställd av Hörby kommun. När därför kommunalrådet väljer att gå till personligt angrepp på Odeberger i hans yrkesroll under förevändning att det han sagt har påverkat hans lämplighet att vara ”representant för Hörby kommun” i ”alla sammanhang utom de rent ekonomiska”, då betraktar vi det som ett grovt övergrepp mot en enskild person dikterat av politiska motiv som närmast kan betecknas som totalitära. Odeberger har i sammanhanget haft full rätt att uttrycka sig som han har gjort – utan att behöva räkna med repressalier från den politiska ledningen!

När han sedan ”avsätts med omedelbar verkan” som VD för Hörbybostäder AB utan angivande av några skäl – då går skam på torra land. Beslutet togs av en enhällig bolagsstyrelse bestående av tre personer. En av dessa – tvingas vi till vår stora beklämning konstatera – var vår egen representant i styrelsen, Gerty Holst, som ersatte Björn Åvik. Gerty Holst har därmed röstat mot partiets uttalade linje i denna fråga, trots att den måste ha stått klar för henne inför omröstningen. Även om hon inte hade kunnat ändra utgången av omröstningen måste ändå hennes agerande betecknas som skadligt för partiets förtroende i Hörby. I alla händelser har hon förverkat det förtroende som jag och partigruppen haft för henne. Därför har gruppen fattat beslutet att Gerty Holst inte längre kan representera SD Hörby i några politiska sammanhang. Fortsättningsvis representerar hon endast och uteslutande sig själv. Hon kommer heller inte att få delta det politiska arbete som jag leder och där partigruppen i kommunfullmäktige ingår. Vidare har hon ombetts att ställa sina politiska uppdrag till partiets förfogande.

För Hörby kommun är det en stor förlust att Robert Odeberger inte längre tillåts bidra med sina kunskaper i de politiska arbetsgrupper där han tidigare visat så stor kompetens. Ansvaret för detta vilar helt och fullt på kommunalrådet.

På uppdrag av SD Hörbys partigrupp

Stefan Borg, gruppledare

1 Kommentar

  1. Johan 21 september, 2018 Svara

    Bra att ni stod upp för Odeberger.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*