Sverigedemokraterna tar strid mot vindkraftsplanerna ! | Sverigedemokraterna i Hörby

Sverigedemokraterna tar strid mot vindkraftsplanerna !

vkv

Debatten om vindkraftens vara eller inte vara fortsätter att rasa. Det är nya vindkraftverk på gång både vid Fjällmossen, där fem verk kan komma att byggas, och vid Östra Sallerup och Ulatofta, där det kan bli två verk. De sistnämnda har en oenig miljönämnd redan sagt ja till. Samtidigt har det nya styrdokumentet om vindkraftsutbyggnaden i kommunen, det tematiska tillägget, dragits i långbänk. Ärendet har utretts i flera år utan att något slutförslag har presenterats.

Sverigedemokraterna har nu inlämnat en motion till kommunfullmäktige. Vi motionerar om:

– att naturvärdena i kommunen inventeras grundligt och heltäckande med det långsiktiga bevarandet av kommunens unika naturrikedom som mål. Här kan kommunen mycket väl ta hjälp av
lokala resurser, som t.ex. Ringsjöbygdens fågelskådare.

– att Hörby kommuns förvaltning följer den s.k. vindkraftspolicyn som antogs av kommunfullmäktige 2009, och inte förordar etablering av någon vindkraft utanför detta område, så
länge inte kommunfullmäktige beslutar något annat.

– att utkastet till det ”tematiska tillägget” snarast tas bort från kommunens hemsida intill dess att kommunfullmäktige har beslutat i frågan.

– att en utredning görs i syfte att fastställa vilka områden i kommunen som skulle kunna klassas som s.k. ”bullerfria områden”, enligt mönster från t.ex. Kristianstad, Hässleholm m.fl. kommuner i

Skåne, och med ledning av länsstyrelsens inventeringar.

– att resultaten av inventeringarna av naturvärdena och de bullerfria områdena inarbetas i kommunens översiktsplan.

Läs hela motionen här:

0 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*