Sverigedemokraterna Hörbys valmanifest 2018 | Sverigedemokraterna i Hörby

Sverigedemokraterna Hörbys valmanifest 2018

HÖRBY FÖRTJÄNAR BÄTTRE!

Bäste Hörbybo. Förmodligen vet du redan vilken fantastiskt fin plats du bor på – den underbara naturen, de goda kommunikationerna, läget mitt i Skåne. Ja, inte behöver jag förklara det för dig. För Hörby kan ju vara så mycket för alla, en plats som sträcker sig över generationerna, som kan erbjuda något för alla åldrar, oavsett om man bor på landet eller inne i Hörby, med goda skolor och en god äldreomsorg.

Men Hörbys framtid som en sådan plats är hotad, hotad av ett politiskt styre som inte förstår vad som är bra för hela Hörby. Nu har du chansen att välja bort detta styre, för vi sverigedemokrater anser att Hörby förtjänar bättre.
Vill du att Hörbys landsbygd ska leva och landsbygdsskolorna vara kvar, ja, då väljer du oss.
Vill du kunna känna dig trygg på Hörbys gator, ja, då väljer du oss.
Vill du att kommunen i första hand ska bygga bostäder till sina egna invånare, och inte till människor som placerats här av en statlig myndighet, människor som aldrig hört talas om Hörby, ja, då väljer du oss.
Vill du ha ett levande centrum där du som bilist kan känna dig välkommen och lätt hitta en parkeringsplats för att handla i Hörbys butiker eller äta en bit mat, ja, då väljer du oss.
Vill du ha ett politiskt styre som vill lyssna till dig och är villig att sätta dina intressen som Hörbybo främst, ja, då väljer du oss.

Vi drivs av kärlek till Hörby, vi är beredda att ta ansvar, och vi tycker att Hörby förtjänar bättre.

 

Tryggheten i samhället

Samhällets första skyldighet är att garantera medborgarnas trygghet och säkerhet. Många som bor i Hörby känner otrygghet och oro när de rör sig på gator och torg. Det gäller inte minst kvinnor och äldre. Vi sverigedemokrater menar att oron är befogad: kriminella gäng, öppen knarkhandel, misshandel, våldtäkter, trakasserier och hot, skadegörelse, inbrott – allt detta förekommer och har blivit vardagliga företeelser. Att bekämpa brott är i första hand en uppgift för polisen, men en kommun kan ändå göra mycket för tryggheten i samhället.

Vi vill att:
• Brottsutsatta platser ska övervakas med kameror och väktare sättas in när så bedöms nödvändigt
• Kommunen ska jobba för att få bort tiggeriet
• Bibehålla upplysta gator och torg även på landsbygden.

 

En skola för lärande och en levande landsbygd

Skolan skall vara en lugn trygg plats för eleverna där lärande och utveckling skall stå i fokus. Kunskap ska vara ledordet. Sverigedemokraterna vill verka för en levande landsbygd och för att landsbygden skall vara attraktiv för alla krävs skolor, en äldreomsorg som gör det möjligt att bo kvar och kommunikationer som gör det möjligt att pendla. En röst på SD är en röst på landsbygd i utveckling.

Vi vill att:
• Skolarbetet ska kännetecknas av disciplin och ordning
• Skolmiljön ska vara trygg och att bryta mot regler måste få konsekvenser
• Landsbygdsskolorna ska utvecklas och inte avvecklas