Sverigedemokraternas politik | Sverigedemokraterna i Hörby

Sverigedemokraternas politik

Våra åsikter

 

Det Sverigevänliga partiet

Sverigedemokraterna är ett Sverigevänligt parti som eftersträvar en hög grad av gemenskap och samhörighet i samhället. Vi önskar oss ett varmare samhälle där människor känner trygghet och visar omtanke genom att ta ansvar för varandra. Ett sådant samhälle byggt på samhörighet är en förutsättning för en gemensamt finansierad välfärdspolitik, låg brottslighet och en fungerande arbetsmarknad. Partiet ser därför med stor oro på den splittringspolitik som de andra partierna bedrivit de senaste decennierna. Det är en politik som segregerar allt mer och har gjort att det växt fram stadsdelar avskärmade från övriga samhället. Vår politik syftar istället till att ena och sammanföra människor kring gemensamma grundläggande värderingar med en gemensam syn på jämställdhet, yttrandefrihet, demokrati och på vad som är rätt och fel. Läs mer om våra grundläggande idéer.

 

Våra viktigaste frågor

Ansvarsfull invandringspolitik

Vi vill förbättra invandringspolitiken genom att resurser inriktas på att hjälpa människor på plats i sina hemländer istället för fortsatt massinvandringspolitik. På det sättet kan vi rädda fler liv, komma tillrätta med splittringen och utanförskapet i samhället samt frigöra ekonomiska resurser i statens budget till förbättrad välfärd och omsorg. Läs mer om vår invandringspolitik.

Krafttag mot brottsligheten

Sverigedemokraternas vision är ett samhälle där medborgarna känner en samhörighet och därigenom en naturlig tillit till sina medmänniskor, rättsväsende och lagstiftare. Vi vill se ett Sverige där straffen står i rimlig proportion till det begångna brottet och straffen är i samklang med den allmänna rättsuppfattningen. Vi vill att brottsoffren och inte brottslingen står i centrum inom brottskämpningen. Läs mer om vår politik om brottsligheten.

En trygg och värdig ålderdom

Sverigedemokraterna vill avskaffa den straffbeskattning som idag råder av pensionärerna. Vi vill se en utveckling där våra äldre kan känna trygghet i vardagen på ålderns höst. Där pensionen räcker till och vården sker enligt värdiga former. Vi vill verka för en politisk debatt där även de äldres situation hamnar högt upp på agendan. Vår förhoppning är att Sverige ska kunna bli världens tryggaste land att åldras i. Läs mer om vår politik om ålderdom.