Våra ledamöter i Hörby kommunfullmäktige | Sverigedemokraterna i Hörby

Våra ledamöter i Hörby kommunfullmäktige

Våra ledamöter i Hörby kommunfullmäktige

Stefan Borg, Översättare

Johan Ohlin, Kemist

Eva Olsson, Kontorist

Göran Olsson, Metallarbetare

Mårten Svensson, Maskinförare

Svend Östergaard, Företagare

Sten Månsson, Pensionär

Jan-Åke Boulkizz, Företagare

Kontakta oss idag - vi bryr oss om ditt Hörby !

stefanStefan Borg

Gruppledare för fullmäktigegruppen 

2:a vice ordförande i kommunstyrelsen

2:a vice ordförande i valnämnden

Jag är socialkonservativ. Det betyder att jag tycker att det är viktigare att bevara än att förändra — helt enkelt därför att jag har fötts i detta land som har gett mig mycket att vara tacksam för. Samtidigt är jag realist och säger inte som vissa andra: ”Se möjligheterna, inte svårigheterna”. Jag kan se båda två. Därför vill jag inte överlämna landet i händerna på människor som ringaktar sitt eget land och dess folk till förmån för en mångkulturelll ”vision” om en  ”globaliserad värld”. Min verklighet börjar här, i Hörby, i Sverige, inte i Afrika, inte i Arabien. Allt annat är ansvarslöshet gentemot våra egna barns framtid…

johan6Johan Ohlin

Ordförande i kommunföreningen SD Hörby

2:a vice ordförande i miljönämnden

Industriell storskalig vindkraft.
Det bekymmersamma för Hörbys framtid är just vindkraftverken på landsbygden. De hotar de unika naturvärdena i kommunen. De förhindrar all expansion utanför tätorten. Ingen vill bo nära dom, och riktigt nära är det inte tillåtet. Vi bedriver en politik som står i samklang med medborgarnas åsikter.

Demokratin.
För mig handlar demokrati om rätten att tycka, inte om att tycka ”rätt”. Idag vill man tysta människornas demokratiska rättighet att ha åsikter som handlar om invandringen till Sverige. Som Sverigedemokrat accepterar jag inte detta utan ställer upp till försvar för allas rätt att ifrågasätta den förda invandringspolitiken. ”Den politiska korrekthetens värld är en värld där demokratin är överflödig eftersom alla sanna demokrater har samma idéer och resten per definition är antidemokrater som ska exkluderas” Decemberuppgörelsen är bland det värsta som har hänt i svensk politik. Det är ett otroligt övertramp mot de parlamentariska spelreglerna. Demokrati handlar om majoritetslösningar, inte om en politisk elit som ger sig själva minoritetslösningar. Den västliga demokratin befinner sig i sin värsta kris. Uppkomsten av en politisk adelsklass bestående av rena yrkespolitiker i symbios med en journalistkår som slutat vara den tredje granskade statsmakten, har skapat en växande klyfta mellan allmänheten och den förda politiken. Detta har utvecklats till ett allvarligt hot mot hela det demokratiska statsskicket.

Det svenska etablissemangets decemberöverenskommelse var ett illavarslande tecken. Det jag idag är mest rädd för är att de etablissemangspartierna S och M försöker hindra folkviljan att komma till tals. Då går vi mot en revolution som kan sluta hur som helst. De två stora etablissemangspartierna S och M har varit på fel väg länge nu. De värnar inte om vårt välfärdssamhälle och de människor som bor här.

evaEva Olsson

Skolan.

Vi ser det som fundamentalt viktigt att man lägger ner mycket resurser på att skapa ordning och arbetsro i skolorna, detta i samarbete med elever, lärare och föräldrar. Detta är gynnsamt för både studieresultat och trivsel samt för att förhindra mobbing och sociala problem. Ordning och reda bör vara ledord på skolorna.

Vi anser även att det behövs mer utbildning om droger och konsekvenser av droganvändning i skolan. Det behövs även utbildningar i hur barn och ungdomar förbättrar sitt välbefinnande, stärker sin identitet och får en bättre självkänsla. Religiös påverkan får inte förekomma i Hörbys skolor, krav på halalslaktat kött får inte godtas. Flickor och pojkar ska behandlas lika. Religiösa friskolor ska inte få kommunalt stöd. Landsbygdsskolorna ska vara kvar.

göranGöran Olsson

Omsorg om de äldre.
Flera hundratusen pensionärer i Sverige lever idag under fattigdomsgränsen. Jag vill att kommunens pengar i första hand går till dem som har arbetat och betalat skatt här, i tron att Sverige inte skulle lämna dem i sticket när de blev gamla. Våra gamla har rätt till en värdig ålderdom, till vällagad och god mat, till en plats på äldreboende när benen inte längre vill bära en, till en hemtjänst som har tid för en och som man kan lita på. Detta har man betalat för under ett långt arbetsliv.

MårtenSMårten Svensson

Näringsliv och arbete

En levande kommun genom företagssatsningar och dialog.

Hörby kommun har ett fördelaktigt geografiskt läge med relativt korta avstånd till Lund, Malmö och Köpenhamn. I kommunen finns bra förutsättningar för företagsetableringar då det finns gott om markyta och markpriserna är låga. Det finns även bra förutsättningar för en expansiv turism där ekoturism kan utgöra en viktig del av denna.

svendSvend Östergaard

Bostadspolitik

Fler billiga bostäder och flexiblare planering.

Vi vill att det främst byggs fler bostadsrätter, kontorslokaler och lokaler för handel i kommunen. Det är framförallt angeläget att det byggs mindre lägenheter med lite sparsammare standard för att på sätt kunna hålla nere hyreskostnaden.

Det är även angeläget att detaljplaner utformas mer anpassningsbara och att det inte läggs för mycket tyngd på detaljplanering. Det är även av vikt att inte för mycket centralisering sker till Hörby utan att även de andra orterna i kommunen utvecklas.

Jan-Åke Boulkizz

2:a vice ordförande i tekniska nämnden

Ledamot i Barn och utbildningsnämnden (BUN)

Tycker om tekniska saker. Har erfarenhet av hur andra länder har löst sina problem, framförallt i trafiken eftersom jag har kört yrkesmässigt i över 30 år.

BUN intresserar mig för jag dels har en dotter med down syndrom som i dag har jobb i kommunen, dels en son som gått genom den ”vanliga” skolan.

Startade Team Hörby för många år sedan, men ser att det finns ett behov av en uppdatering av den samma, då vi inte känner oss trygga i byn om kvällarna.


PlaceholderLouise Hedlund

2:a vice ordförande i byggnadsnämnden