Våra mål för ett bättre Hörby | Sverigedemokraterna i Hörby

Våra mål för ett bättre Hörby

Ett tryggt åldrande för våra kommuninnevånare, med mer medbestämmande för den sökande, parboendegaranti, samt ett allmänt förbättrat trygghetsboende.

Ge skolorna, även i görligaste mån de mindre på landsbygden, de resurser som erfordras för att ge eleverna bästa möjliga förutsättningar att gå vidare i livet.

En levande landsbygd med en natur och djurhållning som är förenlig med vad vi vill lämna efter oss till nästkommande generationer.

En restriktiv invandringspolitik. Våra kommuner skall inte agera internationella socialbyråer, vilket riskerar negativa konsekvenser på andra viktiga samhällsfunktioner såsom t e x social, skola och äldreomsorg. Vi vill också förhindra att särkulturella inslag får ett övergripande inslag i våra kommuner.

Ett bra kulturliv för ungdomar såsom dans, musik, teater, konst, café. Även för våra motorburna ungdomar en motorgård med driftingbana.

En ansvarsfull energi och miljöpolitik, som beaktar de förutsättningar som finns för att på bästa sätt skona vår miljö från onödig påverkan av pågående eller kommande projekt.

Tillgodose invånarnas olika behov av billiga hyres och bostadsrätter.

Stoppa avgiftshöjningar på hjälpmedel till våra invånare med olika sorts handikapp.