Vilka vi är

Cecilia Bladh in Zito (KSO)

Gruppledare

Hörbys kommunalråd
Ordf. Kommunstyrelsen, Hörby kommun
Bor: Mitt i Hörby centrum i mormor och morfars gamla skoaffär.

E-post: cecilia.bladh.in.zito@sd.se

Johan Ohlin

Ordförande

För SD Hörby kommunförening och kommunfullmäktige, Hörby kommun.
Bor: Ute på landsbygden i Östraby.

E-post: johan.ohlin@sd.se

Styrelsen

Johan Ohlin

Ordförande

Anders Hansson

Vice ordförande

Stefan Borg

Andre vice ordförande

Ulrika Ljungquist

Kassör

Mona Olin

Ledamot

Peter Johansson

Suppleant

Christina Nilsson

Suppleant

Fullmäktigegruppen

Cecilia Bladh in Zito (KSO)

Gruppledare

Mona Olin

Vice gruppledare

Johan Ohlin

Ledamot

Peter Johansson

Ledamot

Stefan Borg

Ledamot

Leif Rosvall

Ledamot

Christina Nilsson

Ledamot

Anders Hansson

Ledamot

Kaj Jarl

Ledamot

Ann-Sophie Engman

Ledamot

Jonas Engman

Ledamot

Mattias Kihl

Ledamot

Ove Ahlqvist

Ledamot

Kaj von Appen-Engström

Ledamot

Tim Rosefors

Ledamot

Ulrika Ljungquist

Ledamot